PRODUKTUA


bestin_product_range.jpg

1. Definizioa eta ezaugarriak


Orokorrean produktu bat enpresak (txikia, ertaina edo handia), erakundeak (irabaz asmorekin edo ez) edo lehiati indibidualak bere merkatuan eskaintzen duena da, bere helburuak lortzeko asmoz (erabilgarritasunak, inpaktu soziala…). Hala ere, marketing-aren ikuspuntutik definizioa aldatu daiteke eta aditu askok saiatu dira ahalik eta hoberen definitzen. Horrela, produktuaren hurrengo definizioa osoena eta guztien batura da:
Produktu bat esfortzu baten emaitza da eta, ikusmena eta ukimena kontuan hartuta, ezaugarri ukigarri eta ez ukigarriak ditu:
Ezaugarri Ukigarriak:
-Produktuaren izaera fisikoa
-Kolorea
-Tamaina
-Itxura
-Teknikoki zelan erabili behar den... (Hau da, erraza edo gaitza baden... sinpletasuna...)

Ezaugarri ez-ukigarriak:
-Produktuak eskaintzen dituen zerbitzuak
-Bermeak: ikusten ez direnak dira, baina produktua deskribatzen dute. Izan ere, balioa gehitzen dio produktuari eta gehienetan honen atzean balore sorta bat aurkitzen dugu atxikita. (Adibidez: auto bat erosterakoan 5 urteko garantia ematea). Normalean, honetan diru asko inbertitzen dute profesionalek eta publizitate kanpainek ustiatzen dituzte.
-Mantentze lanak
-Konponketak
-Marka edo produktuari atxikituta dagoen irudia
-Banatzeko modua eta prezioa
Gerta daiteke produktu batzuk berdinak izatea ezaugarri ukigarrien aldetik eta ez ukigarrietan desberdintzea, edo alderantziz.
Beren aldetik, kontsumitzaileek (errealak zein potentzialak) hauek pertzibitzen dituzte bere nahiak asetzeko tresna gisa. Horrela, produktu batek hainbat gauza izan daitezke: ondasuna, zerbitzua, ideia, pertsona edo lekua, eta hurrengo erabilerak ditu nagusiki:
- Elkartrukatzea.
- Nahien edo beharren asetzea.
- Erakunde baten helburuak lortzea.

Zeregin hauetaz gain, Marketing Mixeko elementu bat da produktua, salneurria, banaketa eta komunikazioarekin batera.

2. Marketing Mix-a


Marketing Mix-a hau da: helburu enpresarialak lortzeko marketing-aren elementu desberdinen erabilera selektiboa. Definizioa jarraituz, marketing-aren profesionalek lau faktoreen konbinaketa erabiltzen dute proposatutako helburuak lortzeko. Izan ere, XX.mendearen erdialdean, Jerome McCarthyk izena jarri zion konbinaketa honi. Lau faktoreak hurrengoak dira:
- Produktua. Honakoa zaindu beharko litzateke: kalitatea, diseinua, erabilgarritasuna, fisikoki erabiltzen duen edozein ezaugarri...Kalitatezko merkantzia oso lagungarria da marketingaren aldetik; horrexegatik, edozein produktu eraldatzeko aukera izango dugu beti.
- Salneurria. Merkantziari ezartzen zaion balore ekonomikoa da. Merkatuaren eskaintza eta eskariaren arabera produktuaren prezioa igo edo jaitsi daiteke.
- Banaketa. Alferrikoa litzateke produktu baten aldeko kanpaina egitea ondoren bezeroek dendetan aurkitzen ez badute. Beraz, moldatu egin behar da ekoizlea bere produktua garaiz eta nahi duen tokietara behar bezala heltzeko.
- Komunikazioa. Publizitate eta harreman publikoen eremua da. Bezero gisa hautatu den taldeari nahi bezalako informazioa helarazi behar zaio erosketa momentuan gure markaren alde egin dezan.
Marketing Mix-a osatzen duten lau elementuek elkarreraginezko eralzioa dute eta beraien artean oreka mantendu behar dute harremanari dagokionez, erregulartasun bat emateko. Halaber, elementu bakoitzarako jarraitzen dituzten estrategiak ezin dira kontraesankorrak izan, batak besteari ez eragiteko (era txar batean).
Honen adibidea, kirol zapatila batekin ikus dezakegu hurrengo orrialdean:
http://html.rincondelvago.com/analisis-de-mix-marketing-de-marca-de-calzado-deportivo.html .

3. Produktu estrategiak


Enpresa batek, bere produktua modu efizientean saltzeko eta emaitza positiboenak lortzeko oinarrizko hiru estrategia jarraitu behar ditu, Porter autorearen ustez:

Kosteetan lidergoa lortzea


Ekoizpen eta banaketa kostuak ahalik eta baxuenak izan behar dira , beharrezkoak diren zerbitzuak eskainiz. Gainera, lehengaien erosketa beste herrialde batzuetan egiten da merkeena lortzeko eta ez dira produktu guztiak eskuragarri egongo. Batzuetan apaletan egongo dira baina beste batzuetan eskatu behar izango dira. (Adibidez: IKEA, Día, Lidl ...)

Desberdintzea


Zerk erakartzen dio bezeroei? Hortan dago koxka. Produktu askotan kalitatea bereizten da bezeroak erakartzeko intentzioarekin. Beste batzuetan estetikari edota funtzionalitateari erreparatzen dio enpresak bereizketa sendoa lortzeko eta bezeroen konfiantza irabazteko. Gainera, publizitate kanpainek funtzio garrantzitsua izaten dute promozionatu behar diren ezaugarriak publiko guztira eramateko.

Gizarteko segmentuetan zentratu


Askotan merkatu osoa ez hartzea estrategiarik egokiena da. Kostu asko izan dezake enpresak. Gainera,merkatu osoan dauden bezero mota desberdinak ezagutzea ez da erraza. Horrexegatik, publiko zehatz batean zentratu behar da enpresa.
Hauetaz gain, beste estrategia batzuk jarraitu ahal dira produktua berria denean:
- Estrategia erreaktiboa. “Defentsazko” estrategia da eta imitatzean datza; hau da, garrantzitsua ez da bigarrena izatea, baizik eta hoberena izatea. Estrategia hau aproposa da merkatu txikietan dauden enpresentzako eta jadanik esistitzen diren produktuetan kontzentratzen direnentzako.
- Estrategia pro-aktiboa. Hau I & D-n oinarritzen da eta aproposa da hazi nahi duten enpresentzako. Hauen helburua merkatu eta produktu berrietan sartzea da eta horretarako denbora eta gaitasuna dituzte. Horrela, imitatzaileen sorrera saihestuko da.

4. Produktu motak


Produktua kontsumitzaileen nahiak eta beharrak asetzen, betetzen edo nahikotzen dituztenak dira. Hala ere, kontsumitzaile guztiek ez dituzte nahi berak eta ez da erraza jakitea produktu bakoitzak zeri erantzuten dion, beste batzuetan ordea oso erraz ikusten da. Gainera, produktu sailkapen desberdinak daude kontuan hartzen den irizpidearen arabera:

Marketing-aren arabera


Ondasun edo produktu fisikoak. Elementu ukigarri guztiak dira.

Zerbitzuak. Ez ukigarriak, banaezinak (aldi berean ekoiztu eta kontsumitzen dira), aldakorrak eta bere iraupena oso txikia da. Munduko ekonomian duten garrantzia kontuan hartuta, arreta berezia dute zerbitzuek. Merkatuan eskaintzen den edozein jarduera edo etekin ukiezina da. Adibideak hotelak, hegazkin konpainiak edo bankuak izan daitezke. Horrela, zerbitzuek ezaugarri ondorengo ezaugarriak dituzte:
- Heterogenotasuna: nahiz eta bi zerbitzu antzekoak izan, inoiz ez dira berdinak. Hau zenbait arrazoiengatik gertatzen da, une, pertsona eta leku desberdinetan ematen direlako.
- Bereizezina: ekoizpen eta kontsumoa aldi berean gertatzen dira eta banaezinak dira.
Era berean, zerbitzuek oinarrizko printzipio batzuk dituzte:
1. Zerbitzuaren aktitudea
2. Erabiltzailearen asetasuna
3. Jarrera positiboa, dinamikoa eta irekia
4. Etikoki jokatu
5. Zerbitzuaren erabiltzailei trataera ona
6. Autoritateari dagokionez, goiko mailatik (boterea) alde demokratikora doa (zerbitzua).

Pertsonak. Esparru desberdinetako profesionalak dira. Pertsonaia hizkuntza eta irudiaren bitartez sortutako eraikuntza da eta horrela estereotipoak sortuz joan dira. Adibidez, aktoreak.

Lekuak. Leku geografiko zehatzak: herrialdeak, hiriak…

Erakundeak. Enpresak edo erakundeak produktu hutsak dira beren buruak saltzen dituztelako.Unibertsitatea honen adibidea da.
Ideiak. Erakunde baten barnean egiten diren negozio proiektuak edo proiektu sozialak dira. Gainera, komunikatu eta saldu egiten dira.

Funtzioaren arabera


Kontsumo ondasunak, erdikoak eta kapital ondasunak daude. Kontsumo ondasunen barnean hurrengo sailkapenak bereizten dira:

Kontsumo produktuak

Ukigarritasunaren arabera
- Ez iraunkorrak. Azkar kontsumitzen diren produktu ukigarriak dira: garagardoa…
- Iraunkorrak. Zenbait aldiz erabili daitekeen produktu ukigarriak dira: autoak, arropa…
- Zerbitzuak. Saltzen diren jarduerak, erabilerak eta etekinak dira: ilea moztea…

Erosketa ohituren arabera
- Egokierakoak. Normalean berehala eta esfortzu askorik egin gabe erosten diren produktuak dira, adibidez zigarroak. Hauen barruan ohiturazkoak (normalean erosten direnak eta agian saltoki guztietan ez daudenak) eta bultzadekoak (bat-batean erostea erabakitzen da, udako egun berotsu batean izozki bat bezala) daude.
- Larrialdikoak. Berehala asetu behar den beharra sortzen denean erosten dira. Honen adibidea euritako bat izan daiteke euria egiten hasten denean.
- Alderaketakoak. Hautaketa baten ondoren erosten direnak, kalitatea, estiloa, egokitasuna eta salneurria bezalako faktoreak kontuan hartuta. Esaterako, altzariak edo arropa. Hauen barruan bi mota bereizten dira: homogeneoak (kalitatearen aldetik berdinak dira, baina salneurriaren aldetik nahiko desberdinak) eta hetereogeneoak (produktuaren ezaugarriak salneurria baino garrantzitsuagoak dira, jantzi dotore bat bezala).
- Berezitasunekoak. Hauen kasuan erosleak produktuaren truke gehiago ordaintzeko prest daude, beren kalitatea eta ezaugarriak direla eta. Adibidez, GPS-a duen mugidor baten truke.
- Bilatu ez direnak. Kontsumitzaileek ez dakite produktu hori esistitzen dela, edo ezagutuz gero ez dute erosteko interesik. Hau da bizitza seguruen kasua.
Industria produktuak

Esportabilitatearen arabera


Ondasun higigarriak eta ez-higigarriakcocacola.jpg

Beste ondasunekin duten harremanaren arabera


Osagarriak eta ordezkoak.

Jabegoaren arabera


Pribatuak, monopolio naturalak, ondasun publikoak eta amankomunak.

Baliokizunaren arabera


Ondasun libreak.

Errentaren aurreko jarreraren arabera


Beheko ondasunak, ondasun normalak, giffen ondasunak, luxuzko ondasunak, veblen ondasunak eta goi-mailako ondasunak.

Beharraren arabera


Sailkapen honek, marketing-eko sailkapenak barneratzen dituen elementuak kontuan hartzen ditu, baita hurrengoak ere:

- Bizipenak:
Ondasunak eta zerbitzuak konbinatuz, kontsumitzaileen desioak nahikotzen dituzten bizipenak sortzen dira. Honetarako, 5 pausu eman behar dira:
1. Bizipenen mundua aztertu.
2. Bizipenaren oinarria eraiki.
3. Bizipena diseinatu.
4. Kontsumitzailearen interfazea diseinatu.
5. Bizipena mantentzeko konpromezu jarraia hartu.
Produktuarekiko bizipena mantentzea garrantzitsua da eta honen inguruan kontuan hartzen diren gauza guztiak batera mantendu behar dira gogor mantentzeko.

- Ospakizunak:
Kontsumitzaileen dibertsiorako antolatzen diren ikuskizunak dira: urtebetetzeak, ezkontzak, urteurrenak... Bilketa hauetan pertsona bakoitzak rol bat hartzen du eta bildutakoak oso desberdinak izan daitezke: familia, lagunak...

- Jabegoak:
Produktu ukigarri zein ez-ukigarrien erosketa egiteko bitartekariak behar dituzte.

- Informazioa:
Gaur egun gero eta garrantzi gehiago hartzen ari den produktua da.

5. Produktuen mailak


Produktuak ondasunak baino askoz gehiago dira. Produktuen barnean gauza hauek guztiak sartzen dira: objektu fisikoak, esklusibotasuna, espiritualtasuna, pertsonak, tokiak, erakundeak, ideiak... eta elementu guzti hauen konbinazioak. Horrela, produktuari gehitzen zaion balio gehigarrien arabera, 3 maila desberdindu ditzakegu:

Oinarrizko etekina.

"Zer erosten du benetan erosleak?"
Mailarik funtsezkoena da. Produktu bat diseinatzerako orduan, marketing-eko espezialistak lehenengo, kontsumitzaileek beren arazoei irtenbidea emateko zein etekin edo zerbitzu bilatzen dituzten definitu beharko du. “Benetan zer erosten du erosleak?” galderari ematen dio erantzuna.

Produktu erreala.

Bigarren maila da. Oinarrizko etekinetik produktu errealera pasatu behar dute espezialistek. Produktu bakoitzerako ezaugarriak, kalitatea, diseinua, marka eta ontzia garatu beharko dituzte.

Produktu hobetua.

Azken maila da. Kontsumitzaileei zerbitzu eta etekin gehigarriak eskaini beharko dizkiete.
Izan ere, gaur egun, gauza gutxi erosten ditugu benetako beharren arabera eta hori oso ondo dakite disenatzaileek. Horrexegatik, 180€ balio duen lurrin batean 10€ soilik inbertitzen dira lurrina bera egitera. Azken prezioko diru gehiena 2.mailako produktuak sortzeko erabiltzen dira.

producto2.png

Theodore Levitt

Theodore Levitt Hegoamerikako ekonomista izan zen. Hainbat artikulu eta liburu idatzi zituen ekonomiari, politikari, komertzializazioari eta marketingari buruz. Bertan produktuari buruz hainbat aipamen egin zituen eta argi utzi zuen produktu baten ezaugarri ez ukigarriek izugarrizko garrantzia dutela,
Era berean, Levittek balorazio sistema bat sortu zuen, bezeroek produktuei buruz egiten zuten balorazioetan oinarrituz. Horretarako mailaketa bat egin zuen, maila bakoitzak produktuari balio handiagoa ematen diola gaineratuz:
1. Maila: oinarrizko etekina. Kontsumitzaileak benetan bilatzen duen zerbitzua da.
Adib: hotel batean erreserba egitea.
2. Maila: produktu kanonikoa. Lehenengo mailan bilatzen dugun zerbitzu hori nolabait betetzeko ditugun elementuak izango lirateke.
Adib: logela, ohea, armairua, komuna ... guzti hauek hotelaren produktu kanonikoak izango lirateke.
3. Maila: itxaroten den produktua. Produktu kanonikoa erosterakoan honekin lotuta dauden ezaugarri batzuk eskuratzea espero da. Adib:ohe erosoa, toaila garbiak, lasaitasuna ...
Batzuk ukigarriak eta beste batzuk ukigarriak izan daitezke.
4. Maila: bikoiztutako produktua. Bezeroen itxaropenak eta espektatibak gainditzen dituen produktua izango litzateke. Adib: hoteleko logeletan urruneko mandoa duen telebista egotea, loreak, xanpua ...
5. Maila: produktu potentziala. Etorkizunera begira eta bezeroen atxikimendua lortzeko, nolabaiteko "irudi ona" uztea komeni da. Bezeroa txunditzea bilatzen da aldaketa hauekin,
Adib: Internet zerbitzua, filmak. DVDak eta bonboiak ...
Balioen mailakatze honek produktuen etengabeko eraldatze prozesua bultzatzen du.
Produktu baten balorazioa handitu nahi denean, maila batetik bestera pasatzeko (4.era 3.tik ...) inbertsio handiak egin behar dira, baina askotan inbertsio hauek ez dute errentagarritasun handirik ematen.

6. Produktu baten bizi zikloa


Gaztelaniaz CPV (Ciclo de Vida del Producto) ezagutua bezala, merkatuan dagoen artikulu baten salmenten bilakaera da produktuaren bizi zikloa, lehen aldiz merkatuan sartzen denetik desagertzen den arte. Produktu edo zerbitzuaren analisiak bizitza finitu bat dutela suposatzen du. Gizakion bizitzak bezala zikloak jaiotzarekin hasten da(produktua sortzea), bere bizitza gertatzen da eta heriotzarekin (merkatutik erretiratzea) bukatzen da. Denbora tarte zehatz batean produktu baten emaitzak monitorizatzen direnean, salmentek grafiko honetako kurbak bezala jokatzen dute:


cvp2.jpg


Argi erakusten duen bezala, hasieran salmentak oso baxuak dira, gero handitzen doaz, pixkatxo batean mantendu eta azkenik jaisten dira. Merkatuaren egoerak eragina du bizi ziklo honetan: merkatu berrian (ik. Grafikoko kurba Gorri / urdina) garapen fasea jasan beharko du teknologia abarrean dirua gastatuz. Gainera sarrera fasean oraindik dirua galtzeko prest egon behar gara produktua oraindik ezezaguna baita. Hori guztia gutxi balitz, hazkunde fasera heldu arte ez da mozkinik hasiko.
Merkatu zahar baten kasuan (ik. Grafikoan kurbarik handiena duena) sarrera fasea berdina izango da eta gero mozkinak izango ditu.
Bestalde, azpimarratzekoa da produktuaren bizi zikloaren funtsa berrikuntzen difusioaren teorian dagoela.

- Berrikuntzen difusioaren teoria


Merkatua ideia edo produktu berri bat onartzearen prozesua da. Difusio ratioa kontsumitzaile berri batetik bestera zabaltzeko abiadura da, eta handitzeko publizitatea, komertzializazioa eta teknika neurketak erabiltzen dira.

Aurreko fasea
Autore guztiek ez dute fase hau kontuan hartzen, produktuaren hastapenaren beraren aurrekoa baita. Fase honetan produktuaren bizitzako prozesu hauek garatzen dira: ideiaren burutapena, bere produkzio masiboaren eta ikerketak merkaturatu aurreko negozio planak…

Sarrera fasea
Produktu bat merkatuan sartu osteko fasea da. Salmentak oso baxu daude oraindik, merkatuan oraindik ez baita produktua asko ezagutzen eta teknologiak prest jartzeko arazoak izaten baitira: kontsumitzaileen ohiturak astiro aldatzen dira, banatzaileek ez dute arriskurik nahi izaten... Era berean, galerak edo oso mozkin baxuak eta promozio publizitatean gastu handiak izaten dira; gainera, oraindik gutxi ekoizten denez, produkzio kostu unitario handiak daude. Honek eragiten du produktuen eskuragarritasun mugatua eta, beraz, kontsumitzaileak oso leku gutxitan aurkitu ahal izango du. Konpetentzia dagokionez, mugatua edo hutsa izango da. Datu gisa, aipatzekoa da merkaturatzen diren produktuen % 70ak porrot egiten duela.
Turbulentzia / Zurrunbilo fasea
Fase hau ere autore gutxik aipatzen dute, askotan bere iraupen laburragatik oharkabean pasatzen baita. Baina biziki garrantzitsua da produktu baten bidean aldaketa handiak eragin baititzake, merkatuko barneko edo kanpoko presioak direla medio. Hala ere, zurrunbiloak sortzen dituzten faktoreen kontrola izatea lortzen bada, irtenbidea laster etorriko da eta produktua hurrengo etapara indartuta joango da.

Hazkunde fasea
Merkatuak produktua onartzen badu eta turbulentziak gainditzen baditu, produktua hazkunde fasean sartuko da. Hemen, salmentak azkar areagotuko dira, produktuaren eskuragarritasuna zabaldu egingo da eta aurkitzea errazagoa izango da, eroslearen interesa areagotuz. Hori dela eta, mozkinak handituko dira. Honetaz gain, produktuaren gama osatzen da, promozio eta publizitatean asko inbertitzearen bidez. Banaketari dagokionez, bide berriak erabiliko dira eta ekoizpen unitarioak jaitsiz gero, salneurriak jaitsiko dira ere. Jarduera guzti hauen helburua markarekiko leialtasuna lortzea izango da.

Helduaro fasea
Laburra den hazkunde fasearen ondoren, heldutasuna iristen da. Salmenten areagotzea mantsoa da edo maila batean geratu da, salmenta maila maximoa deitzen dena. Errentagarritasun handiena lortzen da eta komertzializazio tekniken bidez luzatu ahal da fase hau. Helburu normalenak fase honetan, hurrengoak dira: produktua desberdindu, gama handitu, komunikazio gastuak mantendu eta prezioak jaitsi.

Beherakada fasea
Produktu guztien bizi zikloan heltzen da momentu bat non salmentek behera egiten duten, baita mozkinak ere. Gainera, produkzioa jaisten denez, unitate bakoitzaren kostuak areagotzen dira. Gertaera honen arrazoiak produktua egiteko erabilitako teknologien aldaketa, konpetentziaren arrakasta edo eroslearen interesaren galera izan daitezke.

Desagerpen edo erretiro fasea
Behin enpresa galerak izatera helduta, produktua ekoizteari utzi egin beharko dio. Beraz, produktua enpresan dago oraindik, baina merkatuan ez du jada baliorik. Eskaerarik ez dagoenez, banatzaile kanalekin galtzen da harremana eta erosleek eta ez dute produktua onartzen beren desioak betetzen ez dituelako.

grafico1_22.gif


Produktuaren bizi zikloa luzatzeko


Enpresak produktu baten bizia ahalik eta gehien luzatzen saiatzen dira, askoz merkeagoa delako produktua merkatuan mantentzea erretiratzea baino. Hori dela eta, marketingeko langileek beherakada fasea atzeratu edo ekiditeko teknika desberdinak diseinatu dituzte:
- Berriz jaurti. Produktuaren berezitasunak aldatzen dira eta kalitatea nabarmenki hobetzen da. Honek ondorio iraunkorrak izaten ditu, baina aldi berean kostu eta arrisku handiak ditu. Adibidez, Coca-cola-ren formula aldatu nahi bada.
- Gaurkotu. Diseinua, kantitatea edo tamaina aldatu, erabiltzeko erosotasuna areagotu… Hau da, produktuan aldaketa txikiak egiten dira. Horrela, ondorioek gutxiago iraungo dute baina kostuak eta arriskuak txikiagoak izango dira ere.

Merkatuaren bilakaera
Produktuaren kategoria heldutzen doan heinean, merkatuak etapa batzuk jasaten ditu, zeintzuk produktuaren bizi zikloaren faseetan islatzen diren:
- Merkatuaren gauzatzea. Produktu berri sarrerarekin merkatuan sortzen da.
- Merkatuaren zabalpena. Enpresa berriak sartzen dira eta merkatuan kontsumitzaile gehiagok ezagutzen dute kategoria produktu berria.
- Merkatuaren zatiketa. Industria talde konpetitiboetan zatitzen da.
- Merkatuaren finkapena. Konpetentzia da, prezioen eta mozkinen jaitsiera prezioen dela medio.
- Merkatuaren amaiera. Kontsumitzaileek produktua eskatzeari uzten diote, enpresek irabaziak izaten uzten dute eta jada produktua ez da errentagarria.

7. Produktu batek merkatuan izan dezakeen lekua


Izarra Galdegaia

estrella.gifinterrogante.jpg
Behia Txakurra


dollar.jpgperro.jpg

Lotura: http://nanikastuff.wikispaces.com/file/detail/Merkatuaren+bilakaera.doc

Produktuak merkatu baten barnean kokatzeko, goiko taula sinple honetaz balia gaitezke. Alde batetik, Izarra eta galdegaia merkatu berri batean(hazkunde TASA handikoa) aurkituko litezke eta, bestetik, eta behia eta txakurra jada garatuta dagoen merkatu batean (hazkunde TASA txikikoa). Galdegaiak merkatu-kuota txikia dauka eta izarrak, berriz, handia. Behiak merkatu-kuota handiaz gozatzen du eta txakurrak txikiaz.
Beraz, galdegaiak izar bihurtu nahiko du eta izarrak, aldiz, behia izan nahiko du. Txakurrak, aldiz, behia gura izan duela argi dago. Hala ere, batetik bestera pasatzea ez da erraza eta komertzializazio estrategiak erabili beharko dira.

8. Produktuaren beste ezaugarri batzuk


Produktuak garatzeak etekinak dakartza eta hauek lortzeko etekin atributuez baliatu beharra dago:
- Kalitatea: oso lotuta dago balioarekin eta bezeroekin. Kalitatea, produktuaren gaitasuna bere funtzioak aurrera eramateko izango litzateke. Honen barruan, produktuaren iraupen orokorra, fidagarritasuna, erabiltzeko erraztasuna eta konponketa sartzen dira.
Adbz: Siemens enpresak definizio hau erabiltzen du kalitateari buruz mintzatzeko: "Kalitatea da bezeroak itzultzea, baina ez produktua".

- Ezaugarriak: produktu bat hainbat ezaugarrirekin batera eskaini daiteke. Abiapuntua eredu soila da eta geroago ezaugarri gehiago eransten zaizkio, gure enpresa beste enpresetatik desberdintzeko. Produktuari ezaugarri berriak jarri behar zaizkion edo ez jakiteko, enpresak bezeroei galdetu ahal die.

- Estiloa/Diseinua: balioa eransteko beste modu bat da. Diseinua estiloa baino kontzeptu zabalagoa da. Estiloa produktuaren itxura barneratzen du jendearen arreta erakartzeko eta diseinua, berriz, barnerago doa: diseinu onak produktuaren baliagarritasuna eta itxurari laguntzen dio. Estilo eta diseinu egokiak kontsumitzaileen arreta erakar dezakete.
Adbz: lehenengo iMac-aren disko gogorra arraultz itxura zuen eta karkasa Urdin turkesa futurista zuen. Horrek honen erosketa azkarra eta arrakasta ahalbidetu zituen.
nombre-marca.jpg
Marka
Edozein, termino, ikur, sinbolo edo hauen konbinazioa izan daiteke. Bere helburua saltzailearen ondasun edo zebitzuak identifikatzea eta gainerako lehiakideengatik bereiztea da. Honek balioa erantsi dezake eta oso faktore garrantzitsuan bihurtu da gaur egun. Izan ere, erosleak badaki beti marka berbera erostean ezaugarri berak topatuko dituela, kalitate bera eta baita etekin berberak.Ontzia
Produktu baten bilgarria da. Tradizioanalki ontzien helburua produktua edukitzea zen, baina gaur egun xede hori harago doa: marketing- aren lanabes garrantzitsua bihurtu da erosleek arreta erakarri, produktua deskribatu eta salmentak lortzen dituelako.
Adbz: hipermerkatu batera doan eroslea 300 minutu egon ohi da artikuluen aurrean eta erosketen % 60 baino gehiago bultzadaz egiten du. Beraz, ondo zaindu beharra dago kanpoko itxura.

Etiketa
Ontziak duen funtziorik oinarrizkoena produktua eta marka identifikatzea da. Honetaz gain, produktuaren beste alderdi batzuk deskriba ditzake: non eta ekoitzi den, nork ekoitzi duen...

etiqueta.jpg


9. Erreferentziak


http://html.rincondelvago.com/analisis-de-mix-marketing-de-marca-de-calzado-deportivo.html
http://nanikastuff.wikispaces.com/file/detail/Merkatuaren+bilakaera.doc
http://www.youtube.com/watch?v=_vKG4lIScKY
http://www.marketingfree.com