Recent Changes

Thursday, February 10

Tuesday, June 8

 1. page Kontsumismoa edited ... - Funtzio ideologikoa: presio ideologiko batean, bihurtu daiteke publizitatea, lagundu ahal du…
  ...
  - Funtzio ideologikoa: presio ideologiko batean, bihurtu daiteke publizitatea, lagundu ahal duelako gizartean dauden pertsona garrantzitsuei, “iritzi egoera” batean.
  5. Erosketak egiterako orduan eragiten duten faktoreak
  ...
  klasifikatzen dira:
  *Kulturalak,

  *Kulturalak,
  kontsumitzailearen inguruaren soziokulturalaren araberakoak.
  *Estatusa,

  *Estatusa,
  maila sozioekonomikoan
  ...
  handitzen da.
  *Afektiboak,

  *Afektiboak,
  talde sozial
  ...
  edo ez
  *Beharrizana,

  *Beharrizana,
  gure eguneroko
  ...
  araberako produktuak.
  *Masifikazioa,

  *Masifikazioa,
  produktu baten
  ...
  nahi dugu.
  6.Kontsumismoaren gertaerak, ondoriak eta efektuak
  ...
  ondorio nabarmenenak:
  *Publizitatea,

  *Publizitatea,
  batzutan pertsuaditzen
  ...
  dela esanez.
  *Gauza

  *Gauza
  asko erabiltzen
  ...
  botatzen dira.
  *Produktu

  *Produktu
  batzuen kalitate
  ...
  da ingurumenarentzako.
  *Zenbait

  *Zenbait
  patologia, esate
  ...
  artikulu erosiz.
  *Zenbait

  *Zenbait
  objektu zaborrara
  ...
  birziklatu beharrean.
  *Kultura

  *Kultura
  eta presio soziala.
  *Batzuetan

  *Batzuetan
  kontsumismoa erlijioan
  ...
  konsumora bultzatzeko.
  -Hauek

  -Hauek
  efektu garrantzitsuenak:
  *Globala: Kontsumismoak, oreka ekologikoa mintzen du errekurtso naturalak gehiegi erabiltzen baitituzte.Horrez gain, produkzio prozesuek kontaminatu egiten dute.
  *Erregionala: Herrialde batean, erabilgarriak ez diren produktuei lehentasuna eman eta produktu hauek beste toki batean ekoiztuak direnean regioen arteko balantza komertziala desorekatzen da.
  (view changes)
  3:04 am

Thursday, June 3

Monday, May 31

 1. page AMIA Analisia edited AMIA ANALISIA {amia_analisia.jpg} amia_analisia.jpg AMIA ANALISIA-1. SARRERA/ DEFINIZIOA1. …

  AMIA ANALISIA
  {amia_analisia.jpg} amia_analisia.jpg
  AMIA ANALISIA-1. SARRERA/ DEFINIZIOA1. SARRERA/ DEFINIZIOA
  AMIA ANALISIA-1. SARRERA/ DEFINIZIOA-DAFO / AMIA matrizea eta analisia DAFO / AMIA matrizea eta analisia
  ...
  Aukerak eta indarrak, zaindu beharko ditugu, baita hauek irauntzea saiatu behar dugu eta hauek erabili beharko ditugu ere.
  Eraginkortasuna lortzeko bide oso erabilgarria zera da: DAFO sistema beste enpresen zerbitzu eta produktuetara aplikatzea, horrela, jakingo dugu enporesa hauen ahuleziak eta hauen hutsuneak eta hauek erabili izango dezakegu salmenta argumentu moduan edota merkatu zehatz batean sartzeko orduan.
  Beste modu batean azalduta,
  INDARRAK
  AHULEZIAK
  BARRUKO ANALISIA
  -Gaitasun ezberdinak
  -Abantail naturalak
  -Baliabide nagusiak (recursos superiores)
  -Baliabide eta gaitasun eskasak
  -Aldaketarako erresistentzia
  -Langileriaren motibazio falta
  AUKERAK
  MEHATXUAK
  KANPOKO ANALISIA
  -Teknologi berriak
  -Lehiakideen ahuldura
  -Jarrera hartze estrategikoa (posicionamiento estratégico)
  -Arrisku altuak
  -Aldaketak ingurunean
  (Adibide bat.)
  Debilidades, Amenazas, Fortalezas eta Oportunidades hitzen siglak dira. Hauek enpresa batek merkatuan duen egoera lehiakorra markatuko du. Egoera lehikor hori bi toki ezberdinetan finkatuko da, makroingurunean eta mikroingurunean.
  DAFO analisia Marketing Planaren barnean agertzen da konklusio kapitulu bat bezala. Kokapen analisia egin ondoren, zeinetan enpresak merkatuan izan nahi duen egoera zehazten duen, eta merkatu analisiaren ondoren (eskaria eta eskaintzaren azterketa), etapa honetan 4 faktoreak zein modutan izaten duten partehartzea enpresan aztertzen da. DAFO analisiaren azken helburua enpresaren helburuak finkatzea eta "oportunidades" eta "fortalezas" indartzen dituzten eta "debilidades" eta "amenazas" indarrik gabe utziko dituzten marketing estrategiak diseinatzea da.
  Lau ezaugarri hauek bi multzotan banandu ditzakegu:
  Kontrolagarriak
  Indarra eta ahulezia mikroingurunearen barnean kokatzen dira. Enpresaren esku dago hauen kontrola.
  Produktuaren inguruan ari dira gehienetan, produktu horrek zein indar edo ahulezi dituen konpetentziarekin konparatuz adibidez.
  Indarrak: Instituzioak betetako ekintza edo gertaerek kopententziaren aurrean indar edo potentzia handiagoa izateko aukera ematen diotenean. Indarrak zure proiektua klase bereko gainerako proiektuetatik bereiztea eragiten duten barruko elementuak dira
  Ahuleziak: Zenbait ekintza, gertaera edota enpresaren ezaugarriek, konpetentziaren aurrean ahulagoa egiten duten barruko elementuak dira. Instituzioaren martxa ona ostopatzen dute askotan ere.
  Kontrolagaitzak
  Mehatxu eta aukeretaz berriz, makroingurunea arduratzen da. Enpresaren eskuetatik kanpo dago hauen eraldaketa, baina garrantzi handia du hauek kontuan hartzea marketing plana burutzean, egokia izan daiten.
  Mehatxuak:Instituzioak dituen helburuei aurre egin ezin dienean gertatzen da, hau da ekintza potentzialek ez diote uzten halakorik gertatzea. Kanpoan sortutako egoerak dira, proiektuarentzat negatiboak direnak. Askotan mehatxuak gainditzeko nahian estrategia berriak sortzen dira.
  Aukerak: Instituzioak dituen helburuak lortzerakoan, ekintza potentzialek berauek bultatzeatzea errazten dizkiete. Horrela, beren helburuak lortzeko aukerak handiagoak izango dira. Aldaketa hauek, bilakaera teknologikoagatik bai merkatuan emandako aldaketagatik gertatu daitezke, horrez gain, eragina izango du biztalenriaren profilak, bizi baldintzak.... Hau da, kanpoan sortutako egoera positiboak dira, lokalizatzerakoan oso onuragarriak izan daitezkenak.

  (view changes)

More